وب سایت رسمی خانم بهاره مسائلی مدرس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی

رفتن به فرم تعیین سطح علمی زبان آموزان برای شرکت در کلاس های زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی تجارت و بازرگانی

آموزش زبان تجاری انگلیسی

آموزش زبان بازرگانی انگلیسی و اصطلاحات حقوق تجارت بین الملل

آموزش مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی و اصطلاحات انگلیسی تجارت بین الملل

آموزش مکاتبات بازرگانی بین المللی و اصطلاحات بازرگانی به زبان انگلیسی