نوشته‌ها

تفاوت لهجه ها در زبان انگلیسی

تفاوت لهجه ها در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی لهجه فقط در گفتار نمایان می‌شود لحجه در کشور های مختلف متفاوت می باشد. مثلا در آمریکا کلمه Water حرف t د تلفظ می شود. ولی در انگلستان کلمه Water حرف t همان ت تلفظ می شود. بعدا باز هم نکات جدید تری را آموزش میدهم.