آدرس : اصفهان، محدوده خیابان فردوسی

مراجعه با هماهنگی قبلی، ساعات پاسخ به تماس های شما صبح ۸-۱۲ عصر ۳-۹

شماره تماس مستقیم خانم مسائلی : ۰۹۱۳۷۹۳۲۰۵۵

برای اطلاع از شرایط کلاس لطفا در واتس اپ همین شماره پیام دهید .